top of page

Szolgáltatások

1. Konzultáció
 
A gyakran változó építésjogi környezetben nehéz laikusként kiigazodni az építtetőknek, hogyan is zajlik egy tervezés, milyenek az övezeti előírások, kell -e   e- napló, vagy sem, hova kell feltölteni az  elkészült terveket, és egyáltalán mennyi és milyen tervekre van szükség?
Miért érdemes terveztetés előtt konzultálni?
Mert a tervezési program alapján kiszűrhető, hogy a vágyott elképzelések reálisak-e? Beleférnek-e az adott szabályozásba, telekméretbe?
Már telekvásárlás előtt is érdemes beszélgetni arról, hogy a tervezett program megvalósítható-e?
 
2. Tanulmányterv készítés
 
Sokan kíváncsiak, hogy az elképzelésük egy viszonylag rövidebb tervezés után vajon hogyan jelenik meg?
Ezt kézzel készített skiccek alapján tudom prezentálni. Az átbeszélt tervezési program alapján felvázolom az épületet.  Alaprajz, homlokzatok, telepítési helyszínrajz készül.
Igény szerint a koncepciótervet fel is tudjuk szerkeszteni, így pontos méreteket látunk.
Lehetőség van arra, hogy ebből a skiccből fotorealisztikus látványterv készüljön, erre kiváló látványtervezőket tudok ajánlani.
Miért jó egy ilyen tanulmányterv?
- El lehet dönteni, hogy a koncepció érdemes e kidolgozásra, vagy mi az, amit módosítani szeretnének.
- Ha a Megrendelő egy másik országban él, akkor ez alapján, a vázlatterv alapján elkészíttetheti más tervezővel a végleges terveket.
- Nagy előnye egy ilyen vázlattervnek, hogy nagyságrendileg be lehet árazni a kivitelezési költséget, persze a végleges bekerülési költség nagyban függ az alkalmazott anyagoktól, burkolatoktól, stb. A költségbecslést nem én készítem. erre külsőst kell keresni.
 
3. Tervezés
 
- Az ajánlat elfogadását követően, a tervezés elején megtekintjük közösen a helyszínt, elemezzük a koncepciót, feltárjuk a lehetőségeket, előírásokat, és a megvalósíthatóságot, megbeszéljük az igényeket. A szakági tervezőkkel is megkezdődik a tervezés előkészítése. Tartószerkezetek tisztázása, hőszigetelési, fűtési rendszer átgondolása. Geodéziai alaptérkép készül, földhivatali térképmásolatot kikérve ellenőrizzük, hogy a valóság milyen viszonyban van a hivatalosan feltüntetett állapottal. Geodétával a megrendelő külön állapodik meg.
- vázlat terv készül a tervezett épület alaprajzairól a telken való elhelyezkedéséről, homlokzatokat készítek, színezem a rajzokat.
- megbeszéljük a rajzokat, rögzítjük az igényeket, és elkészítem a módosított rajzokat.
- az elfogadott vázlattervet felszerkesztjük, igény szerint foto realisztikus látványterv készülhet, ezt külsős látványtervező készíti, akivel meg kell külön állapodni.
Szakmai konzultáció:
- az elfogadott, felszerkesztett terveket szükség szerint szakmai konzultációra kell bocsátani. Jelenleg változó, hogy egy-egy településen melyik körzetben, illetve milyen típusú terv esetében van erre kötelezettség. A főépítész tehet olyan javaslatot, amely a terv módosítását vonja maga után.
Szakágak becsatlakozása:
-A végleges építésztervekbe becsatlakoznak a szakági tervezők. A szakági tervezőkkel külön kell megállapodni.
-Teljes körű statikai kiviteli tervre van szükség a tervek feltölthetőségéhez. Tartószerkezeti műleírás, számítás, alapozási terv, födémterv, szükség esetén fedélszékterv, monolit szerkezetek terveit készíti a statikus tervező.
- közmű egyeztetésekre van szükség
- gépészeti rendszerleírás és szükség szerinti gépészeti tervek készülnek
- elektromos munkarész készül
Amikor minden terv elkészült, akkor az „Aláíró lapot” kell minden tervezőnek és a megrendelőnek aláírnia, valamint ha a megrendelő szeretné, ha az építész tervező töltené fel az ÉTDR rendszerbe az egyszerű bejelentési dokumentációt, akkor ehhez egy „Meghatalmazást” kell adjon nekem.
 
4. Módosítások:
A módosítások száma limitált.
A vázlattervet 3 alkalommal lehet módosítani, ezt követően külön díjazás ellenében lehet újabb változatot készíttetni. A plusz díjazás a módosítás mértékétől függ.
 
Az elfogadott, felszerkesztett terveket szintén külön díjazás ellenében tudom módosítani, ennek mértéke a változtatás milyenségétől függ.
 
Amennyiben idő közben egy teljesen új koncepció fogalmazódik meg, azaz pl. Földszintes ház helyett legyen emeletes, akkor az első tervet ki kell fizetni, és utána új megbízásként tudok foglalkozni a megváltozott igényekkel.
 
5. Árak:
Konzultáció: 25 000 Ft (áfa mentesen), amennyiben egy távolabbi helyszín merül fel, ez kiegészülhet az útiköltséggel.
Tanulmánytervek és Építészeti tervek tervezési díjai egyediek, mert nincsen két egyforma tervezés.
Az építészeti részre az ajánlatot tehát egyedileg tudom összeállítani. Az ár függ a terv egyszerűségétől, vagy összetettségétől, a terepviszonyoktól.
 
6. Átadás:
Az elkészült építész terveket e-mailen küldöm el , pdfA  formátumban, de igény szerint a cad-es állományt is át tudom adni. Papír alapon is készül egy építész példány tervdokumentáció, amelyet az építtető rendelkezésére bocsátok.
 
 
2020-02-20
bottom of page